Üdvözlégy!

Az Igazságot keresed? Talán a blogom segítségedre lehet! Olvass bele!

2009. november 26., csütörtök

Első fogadalmam

Jézusé vagyok! Ő szeretetből értem adta életét, szeretetből én is neki adom! 2009. augusztus 23-án letettem első fogadalmam a Prédikátor Testvérek Rendjében!

A fogadalom letételénél földre borultunk, és az elöljáró a Rend nevében azt kérdezte: "Mit kértek?"
Ekkor mi így válaszoltunk: "Isten irgalmát és a tiéteket!"Mi is a fogadalom? Olvassunk bele a Prédikátor Testvérek Rendjének konstitúcióiba:

189. - I. §. - Fogadalmunk által Istennek szenteljük magunkat, hogy Krisztust követve, evangéliumi életet éljünk a rendben, úgy, hogy keresztségi megszentelődésünk teljesebben elérje hatását.
II. §. - Az engedelmességre tett fogadalmunk által vállalni akarjuk az evangéliumi tanácsok teljesítésének kötelezettségét, lemondva kétségkívül nagyra értékelendő dolgokról, viszont nem csorbítva ezzel az emberi személy igazi fejlődését. Krisztus önkiüresítését vállalva ugyanis, a Szentlélekben egyúttal részesülünk az ő életében is. Így, ha hűségesek leszünk, világosabban teszünk tanúságot a mennyek országának javairól az Egyházban.
III. §. - Fogadalmunkban gyermeki szeretettel engedelmességet ígérünk az Istenszülő Szűznek is, mint rendünk jóságos Anyjának. IV. §. - Amikor pedig ugyanebben a fogadalomban Szent Domonkosnak is engedelmességet ígérünk, az ő szelleméhez és célkitűzéséhez való hűséget akarjuk megőrizni.

Az egyszerű fogadalmamkor elöljáróm kezébe helyezve kezemet a következőt mondtam:

"Én, Tokodi László testvér, fogadalmat teszek, és engedelmességet ígérek Istennek, a Boldogságos Szűz Máriának, Szent Domonkosnak és neked, Carlos Azpiroz Costa testvér, a Prédikátor Testvérek Rendje általános főnöke és utódai helyett neked, Barna Máté. testvérnek, a Magyar Tartomány általános vikáriusának Szent Ágoston regulája és a Prédikátor Testvérek Rendjének konstitúciói szerint, hogy engedelmes leszek neked és utódaidnak két esztendeig."

Végül mindenki boldog: